Wypadki komunikacyjne

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną spraw związanych z:

  • wypadkiem komunikacyjnym,
  • wypadkiem w miejscu publicznym,
  • błędem medycznym.

Jeżeli Państwu bądź też Państwa Rodzinie zdarzył się opisany powyżej wypadek lub podobne zdarzenie, do którego doprowadziła osoba trzecia w sposób umyślny lub nieumyślny, a nadto doszło do uszczerbku na zdrowiu, warto zainteresować się kwestią ewentualnego odszkodowania lub zadośćuczynienia, które przysługują osobie poszkodowanej.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie przysługuje od firmy ubezpieczeniowej lub sprawcy zdarzenia.

Kancelaria dodatkowo udziela pomocy w dochodzeniu roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej (umowa OC). W sytuacji otrzymania odszkodowania w kwocie niezadowalającej istnieje możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. W tym miejscu warto podkreślić, iż w niektórych wypadkach okres przedawnienia wynosi nawet 20 lat od momentu zdarzenia.

Na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia wpływa m. in. stopień doznanych obrażeń oraz ich wpływ na przyszłe życie, wiek poszkodowanego, stopień pokrewieństwa, sytuacja materialna poszkodowanego.

W sytuacji wyrażenia zainteresowania podjęciem współpracy z Kancelarią uprzejmie proszę o kontakt.