Polisolokaty

Polisolokaty – roszczenie o zwrot bezpodstawnie pobranej opłaty likwidacyjnej.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz Klientów, którzy zawarli umowę ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jeżeli w wyniku działania Ubezpieczyciela stracili Państwo wszystkie albo znaczą część środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku,istnieje możliwość ochrony przysługujących praw i wystąpienia z odpowiednim roszczeniem.

W sytuacji, gdy:

  • zaprzestali Państwo uiszczania składek,
  • Ubezpieczyciel poinformował Państwa, że umowa wygasła,
  • środki zgromadzone na rachunku zostały umorzone
istnieje możliwość odzyskania części własnych pieniędzy na drodze postępowania sądowego.

Kancelaria w ramach obsługi zapewnia reprezentację interesów Klienta od stadium przedsądowego, aż do chwili wyegzekwowania zasądzonego świadczenia w postępowaniu egzekucyjnym.

Usługi świadczone przez Kancelarię w ramach roszczeń wynikających z polisolokat świadczone są dla Klientów z całego obszaru Polski.

W przypadku zainteresowania ofertą Kancelarii uprzejmie zapraszam do współpracy.