Oferta

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KRZYSZTOF WASYLUK

RAMOWA OFERTA WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE OBSŁUGI PRAWNEJ.

Warszawa 2017

Na prezentowaną ofertę składają się następujące części:

I. Prezentacja Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Wasyluk.
II. Zakres oferowanych usług prawnych.
III. Proponowane zasady współpracy.

I. Prezentacja Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Wasyluk.

Kancelaria udziela pomocy prawnej polskim jak i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie prawa polskiego.
Praktyka Kancelarii obejmuje cały obszar prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej i kompleksowej obsługi korporacyjnej, transakcji handlowych, prawa nieruchomości, prawa kontraktów i umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz sporów sądowych.

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie procesowe zdobyte na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego.

Firma specjalizuje się w sprawach:
 • windykacyjnych, w tym również nadzorowania postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
 • z zakresu prawa rodzinnego m.in. o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o rozwód, alimenty,
 • z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego.
II. Zakres oferowanych usług prawnych.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne w następującym zakresie:
 1. nadzór nad windykacją roszczeń,
 2. zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym (w sądach powszechnych oraz w Sądzie Najwyższym), administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi,
 3. przygotowywanie oraz weryfikowanie umów typowych i nietypowych, zawieranych w bieżącej działalności przedsiębiorstwa,
 4. wydawanie opinii prawnych we wszystkich sprawach związanych ze stosowaniem prawa obowiązującego w Polsce,
 5. zastępowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej.
W szczególności Kancelaria świadczy usługi z następujących dziedzin prawa:
 1. postępowanie cywilne: reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sporządzanie pozwów, pism procesowych, w tym apelacji i skarg kasacyjnych, prowadzenie spraw procesowych,
 2. prawo cywilne: sporządzanie umów nazwanych i nienazwanych oraz opiniowanie umów, sporządzanie opinii i informacji prawnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa,
 3. windykacja sądowa: przygotowanie pozwów w postępowaniu nakazowym,upominawczym i zwykłym, pisma w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, współpraca z komornikami, stały nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym,
 4. prawo spółek handlowych: zakładanie i rejestrowanie spółek, sporządzanie umów oraz statutów spółek, tworzenie projektów uchwał w zakresie wynikającym z kodeksu spółek handlowych,
 5. prawo pracy: sporządzanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich , wypowiedzeń umów o pracę, odwołań od wypowiedzeń, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu, pozwów z zakresu prawa pracy, reprezentowanie klientów przed sądami pracy,
 6. prawo ubezpieczeń gospodarczych: zastępstwo prawne w procesie likwidacji szkód, reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących szkód osobowych i rzeczowych,
 7. prawo administracyjne: odwołania od decyzji organów administracyjnych, reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi.
III. Proponowane zasady współpracy.

Na podstawie stałej umowy zlecenia obsługi prawnej: Omawiany model współpracy obejmuje stałą obsługę prawną, wycenioną miesięczną stawką ryczałtową, która jest kwotą stałą, niezależną od ilości czasu poświęconego na obsługę prawną. W ramach tej umowy Klient pokrywa koszty ewentualnych wyjazdów i noclegów związanych z prowadzoną obsługą.

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych, przysługuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
W przypadku zainteresowania Państwa ofertą proszę o kontakt mailowy:
warszawa@kancelariawasyluk.pl lub telefoniczny: 660 632 583.

Serdecznie zapraszam do współpracy
Radca prawny
Krzysztof Wasyluk