Zespół

Krzysztof Wasyluk

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Od 2007 roku praktykujący w zawodzie. Aplikację radcowską odbył i złożył egzamin zawodowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach:

  • windykacyjnych, w tym również nadzorowaniu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
  • z zakresu prawa rodzinnego m. in. o rozwód, separację, alimenty oraz uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
  • o odszkodowania i zadośćuczynienia związane z wypadkami komunikacyjnymi.
Od 2013 roku współpracujący ze Stowarzyszeniem Centrum Praw Ojca i Dziecka z siedzibą w Warszawie. Bogate doświadczenie procesowe zdobyte w wyniku prowadzenia szeregu spraw sądowych oraz długotrwałej współpracy z Kancelariami Prawnymi z Warszawy, Wrocławia, Gdańska oraz Łodzi.

Magdalena Watros

Koordynator do spraw obiegu dokumentów.

Katarzyna Wasyluk

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i dzieci. Pracuje z osobami, które doświadczają życiowych kryzysów, trudności w relacjach z innymi ludźmi oraz z pacjentami z depresją, z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami pourazowymi, zaburzeniami osobowości.